·
 

Priekuļu vidusskola

aicina  9.klašu absolventus mācības turpināt mūsu skolā!
Piedāvājam:

 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā. Kancelejas darba laiks – katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00. Tel. nr. 64107837,  29103562

turpina uzņemt skolēnus 1.klasē.
Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.

Tālr. uzziņām 64107837 • 04.01.2016
  Ēdināšana

   Ar 1.janvāri ir noteikta virkne ierobežojumu,ko drīkst skolā ēst un ko nedrīkst (saldināti dzērieni, virkne saldumu, jogurti, saldējumi, "pārsālījumi", miltu izstrādājumi kafejnīcā utt...) Ar ierobežojumiem varat iepazīties http://likumi.lv/ta/id/275823-grozijumi-ministru-kabineta-2012-gada-13-marta-noteikumos-nr-172-noteikumi-par-uztura-normam-izglitibas-iestazu-izglitojamiem.

  Tādēļ pagaidām skolas kafejnīca nedarbosies. Brokastis-salātus, bulciņas, tēju u.c. atļauto (PVD noteikto) no plkst.8:00-10:35 varēs iegādāties skolas ēdnīcā, kur visu arī apēst. Tas pats arī pēcpusdienā.

 • 29.12.2015
  Laimīgu Jauno gadu!

  Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs, Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu Un tas ir Jaunais gads, Un tas ir svētku prieks!

 • 14.12.2015
  Eglītes sarīkojums

  "Ziemassvētki Mēnessciemā" Priekuļu vidusskolas zālē 17. decembrī plkst. 10:00 1.-4. klašu eglītes sarīkojums. Gaidām ciemos!

Visas zinas