·
 
Skolēnus, vecākus un tos, kuri Priekuļu vidusskolu uzskata par savējo,

gaidām 1. septembrī plkst. 10:00
 
uz jaunā mācību gada svētkiem!


Priekuļu vidusskola

aicina  9.klašu absolventus mācības turpināt mūsu skolā!
Piedāvājam:

 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā. Kancelejas darba laiks – katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 13.00. Tel. nr. 64107837,  29103562

turpina uzņemt skolēnus 1.klasē.
Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.

Tālr. uzziņām 64107837

X Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki izskanējuši!
Esam laimīgi, emocionāli uzlādējušies un mazliet noguruši atgriezušies mājās. Paldies visiem, kas mūs atbalstīja pirms svētkiem, svētkos! Visiem skolotājiem rūpēm un gādību! Vecākiem par atbalstu svētku laikā - zaļumu, vainadziņu sagādāšanu, gardajām zemenēm, bučām... Sirsnīgs Priekuļu vidusskolas Direktorei Ivetai Apinei un direktora vietniecei Baibai Karlsbergai par atbalstu visa gada garumā, rūpēm, gardajiem kliņģeriem, zaļumiem, kopīgo GĀJIENU! Paldies skolotājām Lailai, Innai, Ingai, Maijai, Ivetai par nesavtīgu palīdzību svētkos. Paldies Novada Domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai par prieku, uzmundrinājuma sniegšanu un GĀJIENU!
PALDIES, MĒS VISI KOPĀ ESAM PAŠI LABĀKIE!
 DK "MIĶELĒNI" vadītājs Māris Brasliņš


 • 20.03.2015
  Priekuļu vidusskolas DK „Miķelēni”

  Sestdien, 28.martā skatē  CATAs kultūras namā jādejo:
  1.klasei (aptuvenais dejošanas laiks 11.10 – 11.30)
  Izlozes deja – Vēderiņš burkšķ
  Izvēles deja – Latviešu pāru deju svīta (Kumeliņi)
   
  2.klasei (aptuvenais dejošanas laiks 11.20 – 12.00)
  Izlozes deja – Pavasara dziesmiņa
  Izvēles deja – Kas mežā brakšķināja
   
  3.-4.klasei (aptuvenais dejošanas laiks 13.10 – 14.00)
  Izlozes deja – Spīdēja saulīte
  Izvēles deja – Kas mežā brakšķināja
   
  5.-6.klasei (aptuvenais dejošanas laiks 14.00 – 14.40)
  Izlozes deja – Slotu deja
  Izvēles deja – Kalējs kala debesīs
   
  7.-9.klasei (aptuvenais dejošanas laiks 15.10 – 16.10)
  Izlozes deja – Zagliņš
  Izvēles deja – Man košas bantes, man košas lentas

  Mēģinājumi uz CATAs skatuves SKATES dienā: 1. un 2.klasei no 9.20 - 9.40

  Mēģinājumi 25.martā uz CATAs skatuves (Aizved no skolas un atved - skolas transports):
  9.00 - 9.30 1.klase
  9.30 - 10.00 2.klase
  10.00 - 10.30 3.-4. klase
  10.30 - 11.00 5.-6.klase
  11.00 - 11.30 9.klase

 • 13.03.2015
  Konsultācijas skolēnu brīvlaikā

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  D.Bicāne 9:00-10:00        
  R.Briņķe       9:00-13:00  
  N.Čencova 9:00 - 12.kl. 9:00-12:00 9:00 - 12.kl.    
  A.Daukšte       9:00-13:00  
  L.Dzērve 10:00-12:00 10:00-12:00   10:00-12:00  
  D.Jakobsone   9:00-12:00      
  Dz.Kaparkalēja   9:00-12:00   9:00-12:00  
  I.Kaparkalēja 9:00-13:00        
  L.Laurīte         9:00-11:00
  M.Palsiņa 12:00-14:00        
  G.Razuvanova 10:00-11:00        
  A.Skrastiņa   11:00-16:00      
  I.Skrastiņa 10:00-12:00     10:00-12:00  
  I.Skrastiņš   9:00-13:00 - vsk 9:00-13:00 - pamatsk. 9:00-13:00 - pamatsk.  
  S.Spruģevica   9:00-12:00      
  B.Zēmele   9:00-11:00      
  D.Žukova   9:00-11:00      

 • 15.12.2014
  Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 18.decembrī

  •    Maršruts: Priekuļi– (Liepa)-- Mārsnēni –– Priekuļu vidusskola apkalpo autobuss MB „Sprinter” HO 5260 ar atiešanas laikur
  Priekuļu vidusskola 13.30—Brunīši 13.35—Liepa 13.45—Sarkaņi 13.50—Starti 13.55—Mārsnēnu sk.14.00—Līvānu mājas 14.05—Jāņa skola 14.20—Veselavas skola 14.30—Pauļi 14.35—Bērzkrogs 14.30—Zeikari 14.45—Grāvji 14.55—Priekuļu vidusskola 15.10
  •    Maršruts: Priekuļu vidusskola –-Cēsis –Jāņmuiža  -Liepa –Priekuļi atiešanas laiku  autobuss SETRA EK6612
  Priekuļu vidusskola 14.00––Veismaņi 14.05 –Vīņaudi 14.07 –Lauciņi 14.12 –Akmens ligzda 14.15 –pagrieziens Dukuri 14.20 –Jāņmuiža 14.25-Liepa 14.40-Brunīši 14.55 –Selekcijas šķūnis 14.58 –Priekuļu vidusskola 15.05
  •    Maršruts:  Priekuļu vidusskola - Rauna-Veselava – Priekuļu vidusskola apkalpo autobuss „Setra” GP 1353 ar atiešanas laiku
  Priekuļi 14.00–Jaunrauna 14.10  -Šautuve 14.13–Spāriņkalns 14.17–Rauna 14.25–Veselavas skola 14.35.– Rabākas 14.40-Bērzkrogs 14.50 –Veselavas kapi 14.55-Upītes15.00-Priekuļu vidusskola 15.10
  Vakarā   brauc   no skolas   uz mājām:  
  Jāņmuižas, Liepas, Mārsnēnu  virzienā     21.00              MB SPRINTER  HO5260
  Jaunraunas, Raunas, Veselavas virziens   21.00       SETRA 213 GP1353

Visas zinas