·
 
Latvija,
Mūsu māte un māsa,
Ar drānu baltu
Pārsieta asins krāsa
Karogā tavā,
Kas laiku laikos
Mūsu pagalmos plīvos
Uz jaunu n bagātu dienu,
Malā neatstājot nekad, nekur un nevienu.

(A. Skalbe.)

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!

Ar 13.11.2017. autobusi pēcpusdienās no skolas kursēs 10 minūtes vēlāk!
Autobusu atiešanas laiks tiks mainīts, pamatojoties uz vecāku un skolēnu lūguma!


Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti :  
     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa );
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
 •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
 •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
 •      papildus apgūt vācu valodu
 •      apgūt Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmu „Komerczinības vidusskolēniem”,
 •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.


 • 12.11.2017
  Manai Latvijai

  Latvijas Valsts dibināšanas 99. gadadienai veltīti koncerti skolas zālē "Manai Latvijai..." 16. novembrī, plkst. 18:00, veltījums senioriem, 17. novembrī, plkst. 10:00, 1. - 6.klašu skolēniem un vecākiem.

 • 20.10.2017
  Konsultācijas skolēnu brīvlaikā

  I.Kaparkalēja - pirmdiena 9 - 12
  L. Bērziņa - pirmdiena 9 - 12, ceturtdiena 9 - 12
  N. Čencova - ceturtdiena 10 - 12
  M. Dambītis - otrdiena 10 - 12
  L. Dzērve - otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 10 - 11
  Dz. Freimane - otrdiena, trešdiena 8:30 - 9:30
  I. Gulbinska - ceturtdiena 9 - 10:30 (sporta zālē), 11 - 12 (baseinā)
  Dz. Kaparkalēja - ceturtdiena 9 - 12
  L. Laurīte - otrdiena, piektdiena 9 - 12
  M. Palsiņa-Šantare - pirmdiena 9:30 - 12
  G. Puriņa - pirmdiena 9 - 10, ceturtdiena 9 - 11
  R. Purvinska - pirmdiena 9 - 10, piektdiena 9 - 12
  D. Sarkane - pirmdiena 9 - 10, trešdiena 11 - 12
  I. Skrastiņš - trešdiena 9 - 12
  S. Spruģevica - otrdiena 9 - 12
  B. Zēmele - trešdiena 9 - 11
  D. Žukova - pirmdiena 9 - 10, ceturtdiena 9 - 12

 • 28.08.2017
  Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 1. septembrī

  •    Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola (VW CRAFTER KG2422)
  Grāvji 7:40- Zeikeri 7:50 – Bērzkrogs 7:55 – Pauļi 7:58 – Veselavas skola 8:02 – Jāņa skola 8:15 – caur Cimzu – Līvānu mājas 8:30 -Mārsnēnu skola 8:35 – Starti 8:40 – Sarkaņi 8:47 – Liepa 8:55 – Garkalne 9:05 – Priekuļu v/sk. 9:20

  •    Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Cēsis - Priekuļu vidusskola (TVM MARBUS JT5695)
  Priekuļu v/sk.8:45 – Brunīši 8:48 – Liepas skola 9:00 – Uplejas 9:05 - Jāņmiža - 9:15- Purmaļi 9:20 - Pagrieziens uz Dukuriem 9:25 -
  Cēsīs autobusa pietura pie „Akmens ligzdas” 9:30 - Lauciņi 9:32 - Vīņaudi 9:35 - Priekuļu v/sk. 9:40

  •    Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk (SETRA 213 GP1353)
  Priekuļi 9:00 – Lejas Cīpas 9:10 - Rabākas 9:15 – Veselavas skola 9:25 – Bērzkrogs 9:30 – Veselavas kapi 9:32 – Upītes 9:35 – Priekuļu v/sk 9:45

  •    Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk.
  (SETRA 213 GP1353)
  Priekuļi 8:15 – Rauna 8:35 – Spāriņkalns 8:40 – Šautuves –8:42 - Jaunrauna 8:45 – Priekuļu v/sk. 9:00

  No skolas
  autobusi kursēs no plkst. 12:00

Visas zinas