·
 
Lai iestātos 1. klasē, nepieciešami šādi dokumenti:
 • Iesniegums (mūsu izstrādāta anketa);
 • Dzimšanas apliecības kopija;
 • PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
 • Medicīnas dokumenti - 026/u - bērna medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt skolas gaitas.
9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 12:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562


 • 19.09.2014
  Rudens nāca sētiņā

  22. septembrī pie skolas veidosim rudens zīmējumu no dažādām rudens veltēm: ziediem, kastaņiem, pīlādžiem, āboliem un citiem dabas materiāliem, ko var atrast pļavā, mežā, dārzā.

 • 02.09.2014
  Par sporta dienu 5.septembrī (lietus gadījumā notiek mācību stundas).

  Plkst. 9.00 skolas stadionā kopēja līnija
  1. klases iet pārgājienā - skolas stadions, Priekuļu tehnikums, "avotiņš", bērnu rotaļu laukums birzītē un BMX trasīte, šķēršļu josla pie bērnudārza, veselības taka un Saules pulkstens.
  2.-3. klases sporto biatlona trasē - iešanas maršruts no skolas stadiona, Vanagkalniņš, biatlona trase. 4 uzdevumi biatlona trases apkārtnē, būs maršruta karte - riepu ripināšana, "klasītes" lēkšana, "klasītes" mešana, bumbiņu ripināšana pakavos.
  4.-5. klases sporto skolas sporta laukumos stadionā - lauku hokejs uz mākslīgā futbola laukuma, tautas bumba uz stadiona skrejceļa.
  6.-7. klases sporto biatlona trasē -  iešanas maršruts no skolas stadiona, Vanagkalniņš, biatlona trase. Biatlona trases stāvlaukumā vai zālītē (kādi laika apstākļi) "dupšu bols" un šautuvē šaušana pie šaušanas treneriem Jura Stīpnieka un Kaspara Dumbra.
  8.-11. klases sporto skolas stadiona apkārtnē - spēlē beisbolu uz diviem laukumiem vienlaicīgi.
  12.klases skolēni  sporta dienā izpilda tiesnešu darbu katrs savā uzdevuma norises vietā.

 • 02.09.2014
  Autobuss pēcpusdienās 2.-5. septembrī

  2. septembrī
          Veselavas virzienā             13.20
          Cēsis, Jāņmuižas, Liepas virzienā    13.20
          Mārsnēnu, Garkalnes virzienā        13.20
          Jaunraunas, Raunas virzienā        14.00

  3., 4. septembrī
          Veselavas virzienā             14.10
          Cēsis, Jāņmuižas, Liepas virzienā    14.10
          Mārsnēnu, Garkalnes virzienā        14.10
          Jaunraunas, Raunas virzienā        14.55

  5. septembrī
          Veselavas virzienā             13.15
          Cēsis, Jāņmuižas, Liepas virzienā    13.15
          Mārsnēnu, Garkalnes virzienā        13.15
          Jaunraunas, Raunas virzienā        14.00

Visas zinas