·
 
Lai iestātos 1. klasē, nepieciešami šādi dokumenti:
 • Iesniegums (mūsu izstrādāta anketa);
 • Dzimšanas apliecības kopija;
 • PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;
 • Medicīnas dokumenti - 026/u - bērna medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt skolas gaitas.
9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562


 • 22.04.2014
  IKVD informācija izglītības iestadēm

  IKVD (nr.1-19.2/201   14.04.2014), pildot Izglītības ministres Druvietes rezolūciju 10.04.2014. Nr.01-02/2801, nosūta izglītības iestādēm informāciju par grozījumiem Krimināllikumā ar aicinājumu/norādījumu informēt pedagogus, izglītojamos (ievērojot izglītojamo vecumu), kā arī vecākus par veiktajiem grozījumiem un noteikto atbildību par darbībām ar jaunām psihoaktīvām vielām.
  Kvalitātes dienesta vērš uzmanību, ka 09.04.2014. stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā (248.prim pants nosaka ka jaunu psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, izgatavošana, iegādāšana, glabāšana, pārvadāšana vai pārsūtīšana vai realizēšana ir noziedzīgs nodarījums, kuru izdarītājs var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbiem, vai naudas sodu un ar policijas kontroli līdz 3 gadiem).
  Pieņemtie grozījumi, pirmkārt, tiek vērsti pret personām, kuras pārdod jaunās psihoaktīvās vielas, kas pazīstamas kā "legālās narkotikas"vai "spice", kā arī personām, kas izgatavo, iegādājas(tostarp ārzemju internetveikalos), pārsūta, pārvadā šīs vielas. (Arī krimināli sodāma ir "uzcienāšana", apmainīšana pret mantu, uzdāvināšana/parāda samaksa u.c. veidi).
  Ņemot vērā to, ka saskaņā ar izdarītajiem grozījumiem pie atbildības tiek sauktas ne tikai personas, kas aktīvi iesaistās izplatīšanas biznesā, bet arī jaunieši, kuri savā starpā dalās ar šīm vielām.

 • 12.03.2014
  Stundu saraksts 12. klasei

  19. martā
  1) Matemātika
  2) Ekonomika
  3) Ekonomika
  4) Matemātika
  5) Matemātika
  20. martā
  1) Latviešu valoda
  2) Latviešu valoda
  3) Latviešu valoda
  4) Ekonomika
  5) Ekonomika
  21. martā
  1) Ekonomika
  2) Ekonomika
  3) Ekonomika
  4) Krievu valoda
  5) Krievu valoda

 • 17.02.2014
  2014./2015. m.g. pirmklasnieku vecākiem

  Aicinām topošos 2014./2015.m.g. pirmklasniekus, vecākus un citus interesentus uz informatīvu pasākumu 2014.gada 5.martā pl. 18:00.
  Iepazīsimies ar klases audzinātājām, pārrunāsim skolā piedāvātās  iespējas (mūzikas skola, pulciņi), apskatīsim skolas telpas.
  Būsiet mīļi gaidīti!

Visas zinas