Individuālais darbs ar izglītojamajiem
Skolotāji Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
V.Andrīte   8:20-8:55 13:25-14:15    
Dz. Freimane     8:10-8:35    
I.Pakalne     8:10-8:50    
N.Čencova    15:00-16:10    15:00-16:10  
A.Daukšte      14:05-15:00    
M.Dzedone  8:20-8:40    8:30-9:00    
L.Dzērve    13:25-14:05    8:10-8:50  
Z.Virskule    8:00-8:55

 8:00-8:55

15:45-16:30

   
I.Gulbinska  8:00-8:50        
D.Jakobsone

 13:25-14:05

15:00-15;40

8:30-8:55 8:25-8:55  13:25-14:05  
R.Kanušniece 8:30-9:00    8:30-9:00  13:15-13:40  
Dz.Kaparkalēja   14:15-15:45   8:00-8:55  
I.Kaparkalēja  14:15-15:35    8:00-8:50  15:00-15:35  
B.Karlsberga   14:10-14:30      
 L.Laurīte        15:00-15:45  
 I.Felca   8:30-8:50      
O.Jermolājevs         14:05-14:15
 J.Mičulis     15:00-16:00    
 A.Norvele  13:20-14:20       13:25-14:05
M. Palsiņa - Šantere    14:10-15:25  15:00-16:00    
M. Dambītis  15:00-15:40 15:00-16:05      
 G.Puriņa  14:05-15:05     8:25-8:50  
 R.Purvinska  13:15-14:05       13:15-14:05
 G.Razuvanova   8:10-8:50 14:10-15:00    
 A.Rozmisa   13:25-14:05     8:10-8:50
 I.Ruskule  14:15-15:30  15:00-15:30  8:00-8:55   8:00-8:55
 D.Sarkane  14:10-14:50        
 A.Skrastiņa        15:45-16:15  
 I.Skrastiņa  14:10-15:35 14:10-14:40     8:10-8:50
 I.Skrastiņš 15:00-15:40  15:00-16:30     8:10-8:50
 S.Spruģevica    14:05-15:50  8:25-8:55 14:55-15:50  
 B.Zēmele   15:40-16:40 8:10-8:50    
 D.Žukova  15:00-15:40        13:25-14:10
I.Zilgalve 8:30-8:50      15:00-16:00  
D.Čeirāne   15:00-16:00      
S.Norvele 13:20-14:55   14:00-15:00