Lai iestātos 1. klasē , nepieciešami  šādi dokumenti :  

     1.    Iesniegums ( mūsu izstrādātā  anketa ); IESNIEGUMA VEIDLAPA
     2.    Dzimšanas apliecības kopija;
     3.    PII izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo obligātai sagatavošanai skolai;

     4.    Medicīnas dokumenti  -  026/u  - bērna  medicīniskā karte ar ierakstu par bērna gatavību uzsākt  skolas gaitas.

Skolēniem papildus mācību darbam, sporta stundām peldbaseinā ir  iespēja darboties dažādās skolas interešu izglītības programmās, kā arī apgūt vijoles, kokles, flautas, klavierspēli un dziedāšanu profesionālu pedagogu vadībā. Skolā darbojas arī pagarinātā grupa.
Tālr. uzziņām 64107837

Ja maini skolu IESNIEGUMA VEIDLAPA

9. klašu absolventi!
Aicinām turpināt mācības Priekuļu vidusskolā!

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Kancelejas darba laiks - katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 13:00.
Tel. nr. 64107837, 29103562

Piedāvājam:
  •      apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
  •      atmaksātas sporta stundas peldbaseinā,
  •      papildus apgūt vācu valodu
  •      bezmaksas transportu uz skolu no Cēsīm, Jāņmuižas, Mārsnēniem, Raunas, Liepas, Veselavas.